Doc. MUDr. Marián Potocký, PhD.

docent, doktor v odbore oftalmológia

  • Priekopník mikrochirurgie a progresívných operačných a diagnostických postupov v oftalmológii na Slovensku.
  • Jeden z pionierov fakoemulzifiácie, najprogresívnejšej operačnej metódy sivého zákalu.
  • Ako prvý na Slovensku zaviedol do rutinnej praxe operáciu sivého zákalu cez rez 1,8 mm a operáciu sivého zákalu výhradne v znecitlivení kvapkami. V prospektívnej štúdii dokázal jednoznačné výhody tohto postupu.
  • Zavádzal refrakčnú chirurgiu na Očnej klinike Slovenskej zdravotníckej univerzity (kde bol primárom celých 18 rokov) už v roku 1994 a dnes pokračuje v refrakčných výkonoch femtosekundovým laserom.
  • Viac ako 27 000 úspešných operácií sivého zákalu mikroincíznou technikou (z toho 12 000 na pracovisku Veni Vidi).
  • Aktívny prednášateľ, okrem Slovenska prednášal v Nemecku, Španielsku, Južnej Afrike, Egypte, Srbsku a Chorvátsku. Publikoval doma a v zahraničí. Časti jeho vedeckej práce boli publikované v USA.
  • Dlhodobý aktívny člen Nemeckej oftalmologickej spoločnosti, pokladník výboru Slovenskej oftalmologickej spoločnosti a člen redakčnej rady odborného časopisu Česká a Slovenská oftalmológia.

PRIDAJTE AJ VY SVOJU REFERENCIU
Pridať recenziu

KONTAKTUJTE NÁS

Naši špičkoví odborníci Vám radi odpovedia na akékoľvek otázky.

Na vstupné vyšetrenie, operáciu a kontroly sa môžete objednať telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu a elektronickej objednávky.