Už žiadne okuliare na čítanie

Zbavíme vás navždy okuliarov do diaľky a do blízka.

Nová liečebná metóda prichádza na pomoc pre všetkých, ktorých trápia problémy so zaostrovaním po 40-ke. Ak máte problémy s videním do diaľky a zároveň aj na blízko, je metóda Prelex určená presne pre vás.

Cenník zákrokov

Čo znamená PRELEX a čím sa líši od ostatných zákrokov?

Prelex je skratka znamenajúca presbyobic lens exchange, čo znamená výmenu šošovky u pacientov so zníženou schopnosťou akomodácie (zaostrenia – napríklad na písmená pri čítaní). Je jednou z alternatívnych metód korekcie zraku využívajúcou implantáciu multifokálnej (bifokálnej či trifokálnej) vnútroočnej šošovky.

V čom sa líši multifokálna šošovka od monofokálnej?

Monofokálna – jednoohnisková šošovka poskytuje ostré videnie úpravou jedného bodu v ohnisku šošovky, takže vylepší zrak buď do blízka alebo do diaľky. Naopak, metóda PRELEX koriguje zrak náhradou vlastnej šošovky multifokálnou, ktorá umožňuje kvalitné videnie do diaľky, do blízka a aj na tzv. strednú vzdialenosť (práca na počítači). Multifokálna šošovka vďaka svojej špeciálnej optike spôsobuje lámanie svetelných lúčov do viacerých ohnísk a tak poskytuje lepšie videnie na krátku, strednú aj dlhšiu vzdialenosť.

Pri ktorých problémoch je metóda PRELEX výhodnejšia než iná liečba?

 • korekcii krátkozrakosti,
 • korekcii ďalekozrakosti,
 • presbyopii (problémy pri čítaní po 40-tom roku života),
 • predpokladom je vek nad 40 rokov a kombinácia dioptrií na diaľku a dioptrií na čítanie.

Som vhodným kandidátom?

Metóda nie je vhodná pre každého pacienta, záleží na refrakčnej vade, pridružených očných ochoreniach vašom pracovnom vyťažení a aktivitách vyplňujúcich váš voľný čas. Vhodnosť pacienta na túto metódu musí zvážiť špecializovaný lekár.

Pri akých prípadoch má táto metóda najväčšiu úspešnosť?

Ak trpíte ďalekozrakosťou a presbyopiou, vaša rohovka je príliš tenká pre laserovú korekciu a kľudová šírka zornice je väčšia ako 3 mm (s veľmi úzkou zornicou totiž nemôžete využiť lomivé dioptrické zóny multifokálnej šošovky, ktoré sú umiestnené mimo jej stredu), vtedy je táto metóda určená práve vám.

Naopak, najmenej spokojní sú pacienti, ktorí pred operáciou nepotrebujú okuliare do diaľky a pracujú v zlom osvetlení a v tme.

Samotný zákrok

Pre bezbolestný priebeh zákroku je oko najprv znecitlivené anestetickými kvapkami. V rohovke vytvoríme rez cca 2 mm, obsah šošovky rozdrvíme prostredníctvom ultrazvuku alebo laseru a pomocou kanyly odsajeme. Po tom, čo sú kôra a jadro odstránené, ostáva z pôvodnej šošovky iba puzdro, do ktorého pomocou špeciálneho injektora implantujeme zrolovanú šošovku, takže nám na celý zákrok postačí skutočne malý rohovkový rez. Po zaujatí správnej polohy sa šošovka v puzdre rozvinie. Nie je nutné použitie stehov, pretože po zákroku dochádza k samo uzavretiu rany.

Pooperačný priebeh

Týždeň po operácii jedného oka sa väčšinou plánuje operácia druhého oka. Pri vyšších dioptriách operujeme v odstupe dvoch – troch dní. Rekonvalescencia je individuálna, k bežným denným aktivitám sa môžete vrátiť počas tretieho pooperačného dňa. Dokonalá adaptácia ale môže trvať až 3 mesiace.

Výhody metódy prelex

Na obrázku môžete vidieť ukážku krátkozrakosti.

Výhody metódy prelex:

 • trvalá korekcia dioptrickej chyby,
 • trvalé odstránenie rizika vzniku katarakty,
 • videnie do diaľky aj na blízko bez okuliarov.
Nevýhody metódy prelex

Na obrázku môžete vidieť ukážku ďalekozrakosti

Nevýhody metódy prelex:

 • zhoršené videnie za šera a tmy, nie je preto vhodná pre pacientov so zvýšenou aktivitou v týchto podmienkach,
 • za prudkého osvetlenia (slnka) je niekedy nutné použiť okuliare na videnie do blízka,
 • pomerne dlhé adaptačné obdobie (3 mesiace),
 • menšia úspešnosť je zaznamenaná pri pacientoch s nízkou a strednou východiskovou zrakovou ostrosťou a u pacientov s tupozrakosťou,
 • ide o vnútroočný zákrok, pri ktorom aj napriek všetkým hygienickým opatreniam môže dôjsť k infekcii.

Čo sú vnútroočné šošovky?

Umelé vnútroočné šošovky sú rokmi prevereným spôsobom ako korigovať krátkozrakosť, ďalekozrakosť, astigmatizmus a presbyopiu (starecká slabozrakosť, okuliare na čítanie). Správny druh vnútroočnej šošovky sa volí na základe veku pacienta, refrakčnej vady, očakávaní a prítomnosti alebo absencie očných ochorení. Veľmi dôležité je aj pracovné zaradenie pacienta a jeho záľuby. Pacientom nad 40 rokov sa zvyčajne nahrádza vlastná šošovka umelou, ktorá je schopná poskytnúť kvalitné videnie na rôzne vzdialenosti. U mladších pacientov je vhodnejšia tzv. šošovka fakická, ktorá sa dáva ako doplnok k vlastnej šošovke.

Typy šošoviek:

 • multifokálna „bifokálna“ šošovka,
 • bifokálna torická šošovka,
 • multifokálna „trifokálna“ šošovka,
 • trifokálna torická šošovka.

Máme dlhoročné skúsenosti s implantáciou týchto multifokálných šošoviek.

Multifokálna šošovka

2-ohnisková vnútroočná šošovka umožňuje vidieť po operácií do diaľky aj do blízka bez okuliarov. Tento druh šošoviek je vhodný pre starších pacientov s presbyopiou alebo aj mladším pacientom s vyššou refrakčnou vadou, predovšetkým hypermetropiou (ďalekozrakosťou). Presbyopia je vekom podmienená strata akomodácie šošovky, ktorá sa prejavuje neschopnosťou čítať do blízka bez okuliarov. Začína vo veku okolo 40 rokov a postupne sa zhoršuje. Ďalšou vhodnou skupinou sú ľudia s vyššou hypermetropiou, ktorí nosia okuliare do diaľky aj blízka s postupným zhoršovaním vady behom života. Títo ľudia po operácií nepoužívajú okuliare ani na diaľku ani do blízka.

Trifokálna šošovka

Najčastejšie používaný typ viacohniskového implantátu v súčasnej refrakčnej chirurgii. Umožňuje videnie bez okuliarov na všetky vzdialenosti. Na rozdiel od multifokálnych vnútroočných šošoviek zabezpečuje tento implantát lepšie videnie na strednú, pracovnú vzdialenosť a je vhodná pre korekciu ďalekozrakosti aj krátkozrakosti.

Multifokálna torická šošovka

2-ohnisková vnútroočná šošovka umožňujúca vidieť bez okuliarov do blízka aj do diaľky u pacientov s vyšším predoperačným astigmatizmom. U týchto pacientov by implantácia klasickej multifokálnej šošovky závislosť od okuliarov neodstránila.

Trifokálna torická šošovka

Nový typ vnútroočného implantátu, kombinácia trifokálnej a torickej vnútroočnej šošovky. Umožňuje videnie bez okuliarov do blízka, stredná (pracovná) vzdialenosť, do diaľky a koriguje vyšší astigmatizmus.

Cenník zákrokov Otázky

  KONTAKTUJTE NÁS

  Naši špičkoví odborníci Vám radi odpovedia na akékoľvek otázky.

  Na vstupné vyšetrenie, operáciu a kontroly sa môžete objednať telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu a elektronickej objednávky.