Priebeh laserovej očnej operácie – odstránenie dioptrií laserom

Laserová operácia očí vás zbaví vašich dioptrií.

Pred všetkými refrakčnými operáciami je nutné vysadiť mäkké kontaktné šošovky na 2 týždne u klientov, čo ich striedali s okuliarmi, u dlhodobých nositeľom čisto kontaktných šošoviek na 3 týždne, u nositeľov tvrdých kontaktných šošoviek na 4 týždne. Klientom bez okuliarov (len na kontaktných šošovkách) zapožičiavame pred laserovou operáciou očí dočasné okuliare.

Cenník zákrokov

Po laserových refrakčných operáciách je nutné nepoužívať očný make-up po dobu aspoň 2 týždňov, a aspoň mesiac po operácii sa vyhýbať prašnému a zadymenému prostrediu, nekúpať sa v bazénoch, nenavštevovať saunu, solárium, nezvárať a nepraktizovať kontaktné športy.

Po laserovej operácii Z-LASIK si niekoľko mesiacov netrieť oči rukami!!! Hlavne prvý mesiac po operácii je tiež nutné nosiť slnečné okuliare, ktoré u nás obdržite.

Operujeme laserom krátkozrakosť, ďalekozrakosť a astigmatizmus. Pred každou operáciou je nutné predoperačné vyšetrenie (možné i v deň operácie), pri ktorom prešetríme kompletný stav Vašich očí a objednáme vás na konkrétny termín. Zákrok potom prebieha ambulantne len v lokálnej (kvapkovej) anestézii. Po operácii je nutný odvoz alebo doprovod operanta domov sprevádzajúcou osobou.

Na refrakčnú chirurgiu nie sú vhodní pacienti s rohovkovou patológiou, po herpetickom zápale rohovky, pacienti po ťažších vnútroočných zápaloch, pacienti so séropozitívnou reumou, keloidnými jazvami, kardiostimulátorom a tehotné ženy. Na metódu Z-LASIK sú nevhodní aj pacienti s tenkými rohovkami (pod 500 um – závisí od výšky dioptrií) a výraznou suchosťou očí.

Výška dioptrií nie je dnes tak rozhodujúca metódou Z-LASIK môžeme odstrániť – 10.0 až + 5.0 sph), dôležitá je skôr hrúbka a tvar rohovky. Pacientov operujeme od 18 r. veku, deti a dorast len v prípade anizometropie – výraznom dioptrickom rozdiele medzi pravým a ľavým okom, ktorý sa nedá nekorigovať okuliarmi či kontaktnými šošovkami. Nutná je tiež spolupráca pacienta.

POVRCHOVÉ METÓDY

LASEK

Je operačná metóda na rohovke, používaná v refrakčnej chirurgii približne 25 rokov. Po aplikácii 20% alkoholu na epitel rohovky v trvaní 30 s, tento následne mechanicky znesieme a potom laserom akoby zbrúsime – vybrúsime rohovku na požadovanú dioptriu. Kedysi bola tendencia znesený epitel priklápať späť, avšak cáry tohto neplnohodnotného mŕtveho epitelu skôr bránili pooperačnému hojeniu a ani pooperačná bolestivosť sa neukázala ako výrazne nižšia.

Preto je dnes tendencia ho späť na operačnú ranu nedávať. Na konci operácie pred nasadením kontaktnej šošovky na operované oko aplikuje na rohovku 0.02% mitomycín ako prevenciu jazvenia rohovkového tkaniva (haze). Kontaktné šošovky potom ostávajú v oku 5-6 dní, pod nimi sa rohovkové ranky hoja za asistencie pooperačných kvapiek. Celý zákrok je nebolestivý, prebieha len v lokálnej instilačnej (kvapkovej) anestézii a trvá približne 15 min. Po odoznení anestézie za 2-3 hodiny po operácii však nastúpi bolestivosť, začervenanie, rezanie, pálenie, svetloplachosť a slzenie očí trvajúca 2-3 dni, ktorá postupujúcim hojivým procesom postupne doznieva. Po 5-6 dňoch potom vyberáme kontaktnú šošovku s následnými kontrolami po 10 dňoch a potom 1., 3. a 6. mesiaci. Po vybratí kontaktnej šošovky nie je videnie ešte 100% a ustaľuje sa cca do mesiaca. Pooperačné kvapky (kortikoidy + umelé slzy) je nutné kvapkať približne 3 mesiace po operácii.

TE PRK (transepiteliálna fotorefraktívna keratektómia = non touch laser)

Je metóda veľmi podobná predošlej, avšak epiteliálnu vrstvu neznesieme mechanicky (ručne), ale laserom (PTK). Výsledkom je šetrnejší zákrok s rýchlejším hojením. Nie je možná u ďalekozrakých ľudí (plusové dioptrie) a u vyšších stupňov astigmatizmu, kde je nutné použiť LASEK, alebo LASIK.
Predoperačný i pooperačný management je identický s metódou LASEK.

PTK (fototerapeutická keratektómia)

Nepoužíva sa na odstraňovanie refrakčných vád, ale skôr terapeuticky na obrúsenie rohovkových jazvičiek, degenerácií, či dystrofií, v prípadoch, kde je to možné.

HĹBKOVÉ METÓDY

FEMTOSEKUNDOVÝ LASER

Šetrne a precízne vypreparuje (odreže) povrchovú rohovkovú lamelu zvolenej hrúbky (90-160 um), ktorá sa následne odklopí a tým obnaží hlbšie vrstvy (strómu) rohovky. My využívame schopnosti laseru ZIEMER FEMTO LDV CRYSTAL LINE, ktorého technické parametre, šetrnosť a bezpečnosť patria v súčasnosti k absolútnej špičke.

V prvej fáze operačnej metódy Z-LASIK je nutné odseparovať rohovkovú lamelu. Len pár rokov dozadu sa na tento krok používali pomerne hrubé elektrické nože – mikrokeratómy. S technickým vývojom ich nahradili šetrnejšie, presnejšie i rýchlejšie femtosekundové lasery, ktoré zredukovali množstvo komplikácií predoperačných a pooperačných pri tejto operačnej metóde. 95% komplikácií bolo na vrub nedokonalej rohovkovej lamely.

Femtosekundové lasery odseparujú rohovkovú lamelu šetrným fotodisrupčným mechanizmom, ktorého výsledkom je tvorba mikrobublín pod lamelou, ktorá sa dá následne nadvihnúť. My používame špičkový femtosekundový laser ZIEMER FEMTO LDV CRYSTAL LINE, ktorého prednosťami oproti iným typom sú:

 • je 10-100x rýchlejší,
 • je maximálne presný,
 • pracuje s najnižšími energiami (nJ), tj. minimálne poškodzuje okolité tkanivo,
 • pracuje s najmenšou veľkosťou stopy,
 • pracuje s najkratšou dĺžkou pulzu (200-350 fs),
 • je možné najľahšie zdvihnúť rohovkovú lamelu, ktorá má najhladšie, okraje.

Týmito svojimi vlastnosťami umožňuje rýchle hojenie a návrat videnia. Najnovšie nachádza uplatnenie aj v rohovkovej implantológii, transplantológii a chirurgii sivého zákalu.

Femto LDV laserový systém má trvanie pulzu približne 250 fs, čo predstavuje najkratší pulz medzi femotsekundovými laserami používaných v klinickej praxi. Pre porovnanie – ostatné systémy majú trvanie pulzu 350-800 fs.

Z-LASIK (Laser Assisted In Situ Keratomileusis) – je operačná metóda refrakčnej chirurgie na rohovke, pri ktorej je nutné použiť 2 druhy laserov: femtosekundový laser a excimerový laser.

EXCIMEROVÝ LASER

Odlaseruje požadovanú dioptriu. Na konci operácie sa povrchová lamela priklápa naspäť a nasadí kontaktná šošovka. Celý zákrok je nebolestivý, prebieha len v lokálnej instilačnej (kvapkovej) anestézie a trvá približne 15-20 min. Výhody tejto metódy sú v bezbolestnosti aj pooperačného priebehu, rýchleho nástupu ostrého videnia (nasledujúci deň) a nutnosti kratšieho kvapkania pooperačných kvapiek (len mesiac po operácii), čo vyhovuje klientom, ktorí sa potrebujú čo najskôr po operácii zaradiť do bežného života. Veľmi dôležité v pooperačnom období je tiež netrieť si oči rukami, aby nedošlo k posunu, nakrčeniu, či odtrhnutiu povrchovej rohovkovej lamely.

V našom centre pracujeme s excimerovým laserom nemeckej firmy Alcon Wavelight AG s označením Allegretto Wave Eye-Q 400Hz. Ich hlavnými prednosťami sú bezpečnosť, presnosť, rýchlosť. Pracujú s vlnovou dĺžkou 193 nm systémom lietajúcich stôp, pričom veľkosť stôp je iba 0.68 mm. Ultrarýchly eye-tracker systémom 4 zrkadiel monitoruje až 400x za sekundu aj ten najjemnejší pohyb operovaného oka a podľa toho priebežne dolaďuje smerovanie laserového lúča. Laserové lúče potom prostredníctvom vysoko sofistikovaného softwéru odstraňujú rohovkové tkanivo do požadovanej hĺbky – akoby hladko brúsili povrch rohovky. Tento vybrúsený profil v snahe zachovať i po znesení dioptrií čo najvernejší tvar pôvodnej rohovky umožňuje asférický a wavefront optimalizovaný software. Odstránenie jednej dioptrie trvá približne len 2 sekundy. Vysoká energia týchto lúčov odstránené tkanivo prakticky odparí (fotovaporizácia). Elektrické otočné pacientske lôžko a štrbinová lampa priamo na hlave lasera uľahčujú spoluprácu pacienta s chirurgom.

NOVINKA – Laser FEMTO LDV Z8

Najnovší femtosekundový laser z dielne švajčiarskej firmy Ziemer, ktorý prostredníctvom najnižšej energie, veľmi krátkych pulzov s vysokou frekvenciou dosahuje skvelé výsledky bez poškodenia okolitého tkaniva a jeho mechanického stresu.

FEMTO LDV Z8 je zárukou bezpečnosti a precíznosti pri refrakčných operáciách a Femto-laserom asistovanej operácii katarakty (FLACS).

Femtosekundový laser FEMTO LDV Z8 švajčiarskej firmy Ziemer

NOVINKA v KATARAKTOVEJ CHIRURGII
FLACS – femtolaser – assisted cataract surgery – operácia šedého zákalu za pomoci femtosekundového lasera.

Operácia šedého zákalu za pomoci femtosekundového lasera.
Prostredníctvom femtolaseru rozdrvíme zakalenú šošovku a umožníme tým skrátenie času pôsobenia nežiadúcej energie na vnútroočné tkanivá, čím výrazne skrátime pooperačné hojenie.

Femto LDV Z8 ako jediný femtolaser najprv rozdrví jadro šošovky a až následne vytvorí otvor v púzdre šošovky. Týmto postupom je veľmi šetrný k okolitým tkanivám, predovšetkým k endotelu rohovky – vnútornej vrstvy zabezpečujúcej jej výživu a transparentnosť. Počas operácie šedého zákalu zakaždým dochádza k úbytku buniek endotelu pôsobením energie z ultrazvuku či laseru a manipuláciou v prednej očnej komore. Minimalizovaním týchto vplyvov chránime rohovku pred stratou transparentnosti po operácii a rýchlej rekonvalescencii. Uvedené je napr. dôležité u pacientov s vrodeným poškodením endotelu rohovky.

V neposlednom rade patrí k výhodám Femto LDV Z8 zabudovaný zobrazovací systém OCT a TopView kamera, ktoré zabezpečujú dotykovú a vizuálnu kontrolu počas celej operácie.

Femto LDV Z8 je jediný mobilný femtolaser na svete.

Cenník zákrokov Otázky

  KONTAKTUJTE NÁS

  Naši špičkoví odborníci Vám radi odpovedia na akékoľvek otázky.

  Na vstupné vyšetrenie, operáciu a kontroly sa môžete objednať telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu a elektronickej objednávky.