Ošetrujúci lekár, oftalmológ

MUDr. Petra Hlaváčová, PhD., FEBO

 • Absolventka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
 • Atestácia v obore oftalmológia v Bratislave a v Paríži.
 • Absolvované kurzy: Kataraktová škola Sokolov, Retinal Imaging Kurs, Siegburg, Operácie viečok, Trier, LASIK kurz, AAD Düsseldorf, Aplikácia intravitreálnych liečiv a PDT, AAD Düsseldorf, Nemecko.
 • Prax v oblasti: katarakta, intravitreálne aplikácie liečiv, korekcie viečok, strabizmus, YAG Kapsulotómia/Iridotómia, SLT, laserová koagulácia sietnice, LASIK.

čítať viac

Objednajte sa na vyšetrenie

Obvodná očná ambulancia

S komplexnou diagnostikou všetkých očných chorôb. Očné vyšetrenie bez čakacích dôb a hradené zdravotnou poisťovňou s doplatkom pacienta.

Zrak je najdôležitejším zmyslom. Pocity, vône, chute a zvuky iba dokresľujú náš obraz o okolitom svete, ktorý si až z osemdesiatich percent vytvárame očami. Preto nečudo, že tento zmysel sa často krát opotrebuje. Až 80 % populácie trpí dioptrickými očnými chybami: krátkozrakosťou, ďalekozrakosťou, astigmatizmom a presbyopiou (okuliare na čítanie).

Oči prezradia veľa aj o ďalších ochoreniach. Na cievach v oku sa dajú rozpoznať metabolické poruchy, cukrovka, či problémy s krvným tlakom. Návšteva očnej ambulancie môže odhaliť príčiny bolesti hlavy, hypertenziu, sivý a zelený zákal, keratokonus – degeneratívne ochorenie rohovky, či dokonca nádory alebo začínajúcu cukrovku.

Očné vyšetrenie je preplácané zdravotnou poisťovňou, pričom pacient hradí na mieste doplatok vo výške 50 €. Tento doplatok sa vzťahuje na vyšetrenie tonopachymetria, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou očného vyšetrenia vo VENI-VIDI a ktoré nepreplácajú zdravotné poisťovne. Absolvovať tonopachymetriu je v záujme pacienta nakoľko aj na základe záverov tohto vyšetrenia očný lekár dokáže presnejšie zhodnotiť diagnózu.

KOMPLEXNÉ OČNÉ
VYŠETRENIE ZAHŔŇA:

 • vízus,
 • predný segment,
 • vnútroočný tlak,
 • vyšetrenie očného pozadia,
 • OCT vyšetrenie sietnice,
 • pachymetria a topografia rohovky,
 • vyšetrenie GCC a ONH (stav nervových vlákien
  sietnice a zrakového nervu),
 • vyšetrenie endotelovým mikroskopom.

VÍZUS

Je zraková ostrosť a schopnosť oka identifikovať dva čo najbližšie ležiace body ako dva oddelené objekty. Vízus do diaľky sa vyšetruje pomocou optotypov zo vzdialenosti 5 alebo 6 metrov. Zraková ostrosť do blízka sa stanovuje na optotypoch do blízka zo vzdialenosti 40 cm, tj. vzdialenosť na čítanie.

ZMERANIE VNÚTROOČNÉHO TLAKU

Môže pomôcť diagnostikovať, či monitorovať ochorenie známe ako glaukóm (zelený zákal). Tlak meriame bezkontaktným očným tonometrom.

VYŠETRENIE PREDNÉHO SEGMENTU OKA

Je špeciálny prístroj, pomocou ktorého meriame hrúbku rohovky a jej zakrivenie, zobrazujeme jej tvar – topografiu, či hĺbku a tvar prednej komory. Táto zobrazovacia metóda odhalí ochorenia ako napr. Keratokónus (pri ochorení sa rohovka pomaly, ale trvale vykleňuje a stenčuje, čím narastá krátkozrakosť a vzniká nepravidelný astigmatizmus). Oftalmoskopom vám lekár pozrie očné pozadie a jeho zmeny na ňom.

PENTACAM

Je špeciálny prístroj, pomocou ktorého meriame hrúbku rohovky a jej zakrivenie, zobrazujeme jej tvar – topografiu, či hĺbku a tvar prednej komory. Táto zobrazovacia metóda odhalí ochorenia ako napríklad keratokónus (pri ochorení sa rohovka pomaly, ale trvale vykleňuje a stenčuje, čím narastá krátkozrakosť a vzniká nepravidelný astigmatizmus).

Oftalmoskopom vám lekár pozrie očné pozadie a jeho zmeny na ňom.

OPTICKÁ KOHERENTNÁ TOMOGRAFIA

Vďaka tomuto neinvazívnemu vyšetreniu je možné pozorovať vznik, vývoj či ústup jednotlivých ochorení zadného i predného segmentu oka. Najčastejšie je toto vyšetrenie využívané pri:

 • ochoreniach sietnice (vekom podmienená degenerácia žltej škvrny, uzávery sietnicových ciev, diabetické zmeny, ochorenia žltej škvrny, zápaly, poúrazové stavy),
 • ochoreniach zrakového nervu – glaukóm, niektoré neurologické ochorenia (sclerosis multiplex, Alzheimerova choroba).

PACHYMETRIA

Je meranie hrúbky rohovky.

GCC

Vyšetrenie komplexu gangliových buniek umožňuje podrobnú a skorú diagnostiku glaukómu.

ONH

Ide o stav nervových vlákien sietnice a zrakového nervu.

ENDOTELOVÝ MIKROSKOP

Ide o stav nervových vlákien sietnice a zrakového nervu. Pomocou endotelového mikroskopu vyšetrujeme vnútornú vrstvu rohovky, ktorá zabezpečuje jej výživu a transparentnosť.

  KONTAKTUJTE NÁS

  Naši špičkoví odborníci Vám radi odpovedia na akékoľvek otázky.

  Na vstupné vyšetrenie, operáciu a kontroly sa môžete objednať telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu a elektronickej objednávky.