Šedý zákal alebo aj katarakta

Šedý zákal – ničiteľ zdravých očí

U nás sa operácie šedého zákalu báť naozaj nemusíte. Vďaka modernej technológii a kvalite našich chirurgov sa jedná o bezbolestný zákrok, trvajúci len pár minút.

Toto všetko sú synonymá v súčasnosti jedného z najčastejších očných ochorení starších ľudí. Viac ako polovica ľudí nad šesťdesiat rokov, v súčasnosti trpí miernym stupňom šedého zákalu aspoň na jednom oku. Väčšina ľudí nad 75 rokov trpí šedým zákalom minimálne na jednom oku. Bohužiaľ šedý zákal patrí stále medzi najčastejšie príčiny oslepnutia vo svete. V Spojených štátoch amerických vyoperujú ročne šedý zákal približne 1,5 milióna ľuďom. Na Slovensku je to približne okolo 30 000 operácií ročne, ktoré zlepšia zrak pacientom trpiacim touto chorobou. Štatisticky zo 100 vykonaných operácií, 98 vykazuje výrazné zlepšenie zraku.

Čo je šedý zákal a ako vzniká?

Ide o ochorenie šošovky, keď z ľubovoľného dôvodu šošovka stráca svoju priehľadnosť a začína sa zakalovať – najčastejšie však kvôli zvyšujúcemu sa veku. Bežne je šošovka číra, priehľadná, ale po jej zakalení získa zrenica sivý resp. šedý odtieň, namiesto bežného čierneho odtieňu. Zakalenie šošovky zabraňuje priechodu lúčov na sietnicu oka.

Čo je šedý zákal a ako vzniká?

Ide o ochorenie šošovky, keď z ľubovoľného dôvodu šošovka stráca svoju priehľadnosť a začína sa zakalovať – najčastejšie však kvôli zvyšujúcemu sa veku. Bežne je šošovka číra, priehľadná, ale po jej zakalení získa zrenica sivý resp. šedý odtieň, namiesto bežného čierneho odtieňu. Zakalenie šošovky zabraňuje priechodu lúčov na sietnicu oka.

Ako sa prejavuje?

Zákal sa prejavuje nasledovnými príznakmi:

  • poklesom zrakovej ostrosti,
  • zvyšujúcim sa zahmlievaním,
  • zhoršujúcou sa krátkozrakosťou,
  • citlivosťou na ostré slnečné lúče,
  • zníženou sýtosťou farieb – javia sa ako vyblednuté.

Mierny stupeň šedého zákalu často zrak neovplyvňuje v negatívnom slova zmysle. Postupne však zákal dozrieva a tak príznaky postupne silnejú. Preto pri pozorovaní týchto príznakov treba vyhľadať očného lekára za účelom stanovenia diagnózy. Pretože včas neliečený zákal, môže viesť až ku úplnej strate zraku.

Je možná liečba šedého zákalu?

Na rozdiel od zeleného zákalu (tvz. glaukóm) sa sivý zákal nedá liečiť. Neexistujú lieky či iné medikamenty. Preto je nutný operačný zákrok. Ten sa odporúča pacientom, ktorým samotný zákal spôsobuje problémy a obmedzuje ich v každodennej činnosti. Operáciu treba vykonať čím skôr, nie je vhodné operačný úkon odkladať. Samotná operácia je bezbolestná a trvá približne 30 minút. Podstata operácie spočíva v tom, že sa nareže šošovka a vyberie sa z nej zakalená časť a vnútro sa nahradí umelou šošovkou, ktorá nahradí ostrosť pôvodnej.

SVETOVÁ NOVINKA u nás vo Veni Vidi

FLACS – femtolaser – assisted cataract surgery – operácia šedého zákalu pomocou femtosekundového lasera.

Femtosekundový laser FEMTO LDV Z8 švajčiarskej firmy Ziemer

Operácia šedého zákalu s implantáciou vnútroočnej šošovky pomocou femtosekundového laseru / Ziemer Z8.

FEMTO LDV Z8 – najnovší femtosekundový laser z dielne švajčiarskej firmy Ziemer, ktorý prostredníctvom najnižšej energie, veľmi krátkych pulzov s vysokou frekvenciou dosahuje skvelé výsledky bez poškodenia okolitého tkaniva a jeho mechanického stresu.

Očná klinika Veni Vidi je prvým a jediným pracoviskom na Slovensku, ktoré tento revolučný spôsob operácie šedého zákalu svojim pacientom ponúka.

Priebeh operácie šedého zákalu

Operácii šedého zákalu predchádza predoperačné očné vyšetrenie.
Po príchode na kliniku a po registrácii na recepcii vás čaká niekoľko bezbolestných prístrojových meraní (napr. vnútroočný tlak, zakrivenie a hrúbka rohovky, OCT vyšetrenie sietnice, výpočet optickej mohutnosti umelej šošovky a pod.), ktoré poskytujú chirurgovi dôležité informácie o Vašich očiach. Očný lekár vás prehliadne a zodpovie všetky otázky, týkajúce sa operácie, typu vhodnej vnútroočnej šošovky, pooperačného režimu.

Následne si dohodnete termín operácie a budú vám vydané predoperačné dokumenty a odporučenie k internistovi, pretože k operácii je potrebné interné predoperačné vyšetrenie a výsledky krvných odberov.

V deň operácie sa zaregistrujete na recepcii. Pred vstupom do predoperačnej sály sa prezlečiete do vami prineseného čistého pyžama alebo jednorazovej bielizne.

Nasleduje znecitlivenie oka kvapkami a odprevadenie sestričkami na operačnú sálu. Na sále vás sestra uloží na operačný stôl, natrie kožu okolo operovaného oka dezinfekciou, a potom vám na tvár priloží rúšku. Dbáme na to, aby ste pod rúškou mohli pohodlne dýchať. Pri operácii budete cítiť dotyky, môže to mierne tlačiť, ale nebudete cítiť žiadnu bolesť. Na oko bude svietiť silné svetlo a po tvári a do vlasov vám môže tiecť tekutina, ktorou pri operácii chirurg oko vyplachuje. Lekár najskôr odstráni zakalenú očnú šošovku, následne implantuje novú, umelú.

Lekár vám bude hovoriť, kam sa máte pozerať, ako aj to, ktorá časť operácie práve prebieha. Pokiaľ by vás čokoľvek bolelo, povedzte mu to.

Priebeh operácie šedého zákalu – femto katarakta

Prostredníctvom femtolaseru rozdrvíme zakalenú šošovku a umožníme tým skrátenie času pôsobenia nežiadúcej energie na vnútroočné tkanivá, čím výrazne skrátime pooperačné hojenie. Pomocou pulzov femtolaseru sa vytvoria v tkanive malé bublinky, prostredníctvom ktorých dochádza k separácii častí tkaniva. Operácia tak umožní veľmi presné a šetrné vytvorenie otvoru v puzdre šošovky (kapsulotómia) a následne jej šetrné rozdrvenie (fragmentácia šošovky). Ako posledný krok vytvorí laser vstupné rezy v rohovke. Celý zákrok laserom pritom trvá len niekoľko desiatok sekúnd. Operácia sa vykonáva v lokálnej anestézií.

Priebeh operácie šedého zákalu – fakoemulzifikácia

Fakoemulzifikácia je extrakapsulárna extrakcia, pri ktorej je jadro šošovky rozdelené na malé časti a odsaté pomocou ultrazvukom ovládanej kanyly. Táto technika má výhodu v možnosti uskutočnenia celej operácie malým rezom, čo znižuje množstvo pooperačných komplikácií, urýchľuje obnovu zraku a skracuje dĺžku výkonu.

Výhody – femto katarakta

Femto LDV Z8 ako jediný femtolaser najprv rozdrví jadro šošovky a až následne vytvorí otvor v púzdre šošovky. Týmto postupom je veľmi šetrný k okolitým tkanivám, predovšetkým k endotelu rohovky – vnútornej vrstvy zabezpečujúcej jej výživu a transparentnosť. Počas operácie šedého zákalu zakaždým dochádza k úbytku buniek endotelu pôsobením energie z ultrazvuku či laseru a manipuláciou v prednej očnej komore. Minimalizovaním týchto vplyvov chránime rohovku pred stratou transparentnosti po operácii a rýchlej rekonvalescencii. Uvedené je napríklad dôležité u pacientov s vrodeným poškodením endotelu rohovky.

Laser v medicíne sa v posledných rokoch stal univerzálnym nástrojom a symbolom presnosti. Operácia šedého zákalu pomocou femtosekundového laseru je preto oproti klasickej operácii presnejšia a šetrnejšia. Počas operácie sa nepoužívajú ostré predmety ako skalpel, ihly alebo nožnice a tým nehrozí napr. vznik trhlín.

V neposlednom rade patrí k výhodám Femto LDV Z8 zabudovaný zobrazovací systém OCT a TopView kamera, ktoré zabezpečujú dotykovú a vizuálnu kontrolu počas celej operácie.
Femto LDV Z8 je jediný mobilný femtolaser na svete.

Priebeh operácie šedého zákalu

Priebeh operácie metódou fakoemulzifikácie si môžete pozrieť na názorných obrázkoch:

Po tom, čo je oko lokálne znecitlivené, je skrz mikrorez o šírke cca 2 mm špeciálnou pinzetou uvoľnené predné puzdro pre ľahký prístup k zakalenej šošovke.

Zakalenú šošovku je nutné odstrániť, lebo stratila priehľadnosť. Tu je počiatočná fáza rozdelenia šošovky na drobné fragmenty a jej odsávanie pomocou sondy ultrazvukového prístroja.

Záverečná fáza odstránenia zvyškov zakalenej šošovky a dočistenie zadnej časti puzdra. Predtým, než dôjde k aplikácii novej šošovky, musí byť puzdro zbavené všetkých drobných častí šošovky.

Implantácia mäkkej akrylátovej vnútro očnej šošovky pomocou injektora do uvoľneného priestoru v puzdre. Šošovka vďaka svojej tvarovej pamäti zaujme behom niekoľkých sekúnd pôvodný tvar.

Správne uloženie implantovanej šošovky do puzdra a odstránenie pomocného viskoelastického materiálu. Operácia je takmer vo finále. Bezbolestne uzavrieme mikrorezy a celý zákrok je hotový.

výber šošovky

videnie na blízko

na strednú vzdialenosť

videnie na diaľku

astigmatizmus

cena

Monofokálna asferická šošovka so žltým filtrom

Jednoduchá vnútroočná šošovka, ktorá umožní ostré videnie na diaľku. Je vybavená žltým filtrom pre lepšiu ochranu sietnice. Na ďalšiu vzdialenosť je potrebné po operácií nosiť okuliare.

ico_soso_emp

ico_soso_emp

ico_soso_dal

ico_soso_emp

ZADARMO

plne hradená ZP

Monofokálna asferická so zlepšeným kontrastom

Jednoduchá vnútroočná šošovka, ktorá umožní ostré videnie na diaľku. Šošovku je vybavená špeciálnou úpravou, ktorá umožní kvalitné a kontrastné videnie na jednu vzdialenosť aj pri nízkej svetelnej intenzite

ico_soso_emp

ico_soso_emp

ico_soso_dal

ico_soso_emp

350

Multifokálna šošovka

Najrozšírenejší typ viacohniskového implantátu v súčasnej refrakčnej chirurgii. Multifokálna šošovka vďaka svojej špeciálnej optike spôsobuje lámanie svetelných lúčov do viacerých ohnísk a tak poskytuje lepšie videnie na krátku, strednú aj dlhšiu vzdialenosť.

ico_soso_bli

ico_soso_bli

ico_soso_dal

ico_soso_emp

650

Trifokálna šošovka

Najrozšírenejší typ viacohniskového implantátu v súčasnej refrakčnej chirurgii. Umožňuje videnie bez okuliarov na všetky vzdialenosti. Tento implantát zabezpečuje lepšie videnie na strednú (pracovnú) vzdialenosť.

ico_soso_bli

ico_soso_str

ico_soso_dal

ico_soso_emp

950

Samotný operačný zákrok šedého zákalu je veľmi rýchly a veľakrát netrvá viac ako 20 minút.

Obnova videnia po operácii katarakty

Videnie sa po operácii obnovuje veľmi rýchlo. Dobré videnie má pacient spravidla už na druhý deň po operácii. V niektorých prípadoch môže byť videnie po operácii prechodne zahmlené. Videnie sa vo väčšine prípadov vyjasní behom niekoľkých málo dní.
K stabilizácii videnia dochádza väčšinou o 2 až 4 týždne po operácii. Po tejto dobe je už možné predpísať nové okuliare. Väčšina pacientov po operácii vidí ostrejšie do diaľky, na čítanie a pri práci do blízka však musí mať okuliarovú korekciu.
Dĺžka pracovnej neschopnosti závisí od druhu vykonávanej práce a stavu videnia druhého oka. Rádovo sa jedná o dni, výnimočne týždne.

Šedý zákal je v súčasnej dobe bežné očné ochorenie a pacienti sa nemusia ničoho obávať, pretože súčasná technológia, technika operácie a prax operatérov urobila z operácie šedého zákalu jednu z najbezpečnejších a najviac úspešných operácií.

KONTAKTUJTE NÁS

Naši špičkoví odborníci Vám radi odpovedia na akékoľvek otázky.

Na vstupné vyšetrenie, operáciu a kontroly sa môžete objednať telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu a elektronickej objednávky.


Please leave this field empty.