Ako prebieha vyšetrenie zraku

Absolvovať pravidelné očné vyšetrenie by malo byť samozrejmosťou. Rovnako v detskom veku, kedy sa zrak vyvíja, ako aj po štyridsiatke, kedy na nás začína číhať stále viac očných ochorení. Potrebu prehliadky však mnoho ľudí podceňuje. Sú presvedčení, že im to netreba, pretože majú pocit, že vidia dobre. Len málokto si uvedomuje, že viaceré očné ochorenia sú v raných štádiách bezpríznakové a zároveň, že očné vyšetrenie dokáže odhaliť aj celkové ochorenia.

A to skutočné vážne. Že má pacient HIV, THC, cukrovku, vysoký krvný tlak či nádor, nemusí ani tušiť, pričom o ich následkoch určite nie je potrebné písať. Rovnako tak nemusí tušiť napríklad ani to, že mu prestáva fungovať zrakový nerv prenášajúci informácie z oka do mozgu, t.j., že mu zrak pomaly ale isto, môže kradnúť glaukóm – zelený zákal.

Vo väčšine prípadov platí, že čím skôr sa na ochorenie príde, tým väčšia je šanca na jeho efektívnu liečbu. Preventívne očné prehliadky sú tak mimoriadne dôležité. Ako ale vyšetrenie zraku prebieha? S akými prístrojmi sa počas nej môžete stretnúť? Prezradíme v dnešnom článku.

Ako prebieha vyšetrenie zraku

Viacero vyšetrení počas jednej návštevy očnej kliniky

Komplexné očné vyšetrenie poskytuje lekárovi aj pacientovi podrobné informácie o zdravotnom stave jeho očí a zraku. Je to súbor zrakových vyšetrení rôznymi metódami, prístrojmi a technológiami.

Čiastkové očné vyšetrenia sú zamerané na detailné preskúmanie podozrenia na konkrétne očné ochorenie. Metódy používané pri vyšetrení sa môžu líšiť aj v závislosti od veku pacienta. Iné vyšetrenie sa robí deťom, iné seniorom. Okrem pravidelných preventívnych prehliadok by ste návštevu oftalmológa nemali odkladať ani pri niektorom z nasledovných príznakov:

 • rozmazané videnie pri pozeraní do diaľky a/alebo na blízko
 • strata schopnosti zaostriť na veľmi krátke vzdialenosti – problém prečítať si text v knihe, zaostriť na tváre na fotografii či prečítať si správu v mobilnom telefóne
 • zúženie zorného poľa
 • opakujúci sa pocit suchých očí, bolestí hlavy či očí
 • viacnásobné videnie
 • zhoršené videnie v tme či za šera
 • zvýšená citlivosť na svetlo
 • opuchy očí či viečok

Vyšetrenie zraku nebolí

Hneď v úvode je potrebné povedať, že vyšetrenia zraku sa netreba báť. Nebolí, ani nie je nijak nepríjemné. Základné druhy vyšetrení robí väčšina očných ambulancií, iné sú doménou len vybraných špecializovaných očných kliník. Niektoré nie sú súčasťou bežného vyšetrenia a vykonávajú sa len na žiadosť pacienta.

Medzi základné druhy vyšetrenia radíme vyšetrenie zrakovej ostrosti, meranie vnútroočného tlaku, vyšetrenie predného segmentu oka a vyšetrenie očného pozadia.

Vyšetrenie zrakovej ostrosti
je bežným vyšetrením zraku u detí aj dospelých. Prebieha napríklad pomocou známej Snellenovej tabuľky, v ktorej sú „pyramídovo“ zoradené písmená v riadkoch pod sebou, pričom písmeno v najvyššom riadku je najväčšie, písmená v spodnom riadku sú najmenšie.

Meranie vnútroočného tlaku
má veľký význam najmä v súvislosti s možným výskytom zeleného zákalu (glaukómu), ktorého zákernosť tkvie v tom, že v raných štádiách pacient nepociťuje žiadne subjektívne príznaky. MUDr. Ivo Ďurkovič, MPH vysvetľuje, ktorým prístrojom sa najčastejšie meria vnútroočný tlak: „Na meranie očného tlaku sa používa bezkontaktný tonometer – prístroj, ktorý meria vnútroočný tlak so zohľadnením a prepočtom jeho hodnoty na hrúbku rohovky.“

Vyšetrenie predného segmentu oka pomocou mikroskopu zahŕňa vyšetrenie prednej tretiny oka, v ktorej sa nachádza spojovka, rohovka, dúhovka a šošovka.

Oftalmoskop slúži na vyšetrenie očného pozadia. Oftalmológ ním počas vyšetrenia sleduje zmeny na očnom pozadí, kontroluje očný nerv, makulu, sietnicu či sklovec.

Špeciálne očné vyšetrenia

Naša klinika, disponuje nielen širokým portfóliom operačných metód, ale aj metód zrakových vyšetrení. Vďaka špecializovaným vyšetreniam dokážeme detailne preskúmať a diagnostikovať tiež ochorenia, ktoré bežnými metódami nie je možné.

Veľký význam majú vyšetrenia rohovky. Ako hovorí MUDr. Ivo Ďurkovič, MPH: „Hrúbka rohovky je dôležitá pri plánovaní laserových refrakčných zákrokov, pri vyšetrení keratokonusu či glaukómu.“ Na jej meranie slúži pachymetria.

MUDr. Ďurkovič popisuje tiež významnú rolu vyšetrenia vnútornej vrstvy rohovky: „Vyšetrenie endotelu – vnútornej vrstvy rohovky je dôležité pred vykonávaním vnútroočných operácií, napríklad katarakty či výmeny šošovky.“ Vyšetrenie endotelu vykonávame vysokošpecializovaným vyšetrením pomocou endoteliálneho mikroskopu.
Tvar, hrúbku a zakrivenie rohovky umožňuje tiež topografia rohovky. Aj táto metóda vyšetrenia pomáha odhaliť viaceré očné ochorenia, napríklad keratokonus.

Ďalšou významnou metódou, je nyktometria, ktorá slúži na diagnostiku sietnicových ochorení. Významnú rolu hrá napríklad pri posudzovaní kvality zraku šoférov z povolania a ich schopnosti šoférovať za zhoršenej viditeľnosti.

Odhaliť ochorenia sietnice  a poškodenie zrakového nervu pomáha tiež optická koherentná tomografia (OCT). Podľa MUDr. Ďurkoviča je: „vyšetrenie OCT úplne bezbolestné a je dôležité pre posúdenie, či sa jedná o stav normálny alebo chorobný.“

  KONTAKTUJTE NÁS

  Naši špičkoví odborníci Vám radi odpovedia na akékoľvek otázky.

  Na vstupné vyšetrenie, operáciu a kontroly sa môžete objednať telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu a elektronickej objednávky.