Glaukóm (zelený zákal)

Glaukóm (zelený zákal) je očné ochorenie, pri ktorom dochádza k postupnému poškodzovaniu zrakového nervu. Spája sa s trvalým alebo záchvatovým zvýšením vnútroočného tlaku. Pri extrémnom zvýšenom vnútroočnom tlaku vzniká opuch rohovky a pacient vidí zelené zahmlenie, preto sa v minulosti nazýval ako zelený zákal. Vnútroočný tlak vedie k typickému poškodeniu zrakového nervu, ktoré sa prejavuje výpadmi zorného poľa a môže viesť k úplnej strate videnia.

Glaukóm (zelený zákal)

Týmto ochorením trpí približne 1% obyvateľstva, riziko stúpa vo vyššom veku. Ochorenie je nebezpečné v tom, že má pomalý a nepozorovaný priebeh. Po 40. roku života sa odporúčajú pravidelné vyšetrenia kvôli podchyteniu a včasnej diagnostike glaukómu. Ochorenie v skupine 70 – 80 ročných je minimálne osemkrát tak vysoká ako v skupine 30 – 40 ročných. V mladšom veku bývajú muži aj ženy postihovaní glaukómom rovnako. Naopak v starobe sú častejšie postihované ženy než muži. Ochorenie môže byť aj vrodené, zriedka sa primárny glaukóm vyskytuje aj v detskom veku.

Rizikové faktory:

 • vek nad 65 rokov,
 • výskyt v rodine,
 • kardiovaskulárne ochorenia – kolísavý krvný tlak, hlavne so sklonom k nízkemu tlaku,
 • ľudia trpiaci migrénami,
 • studené končatiny,
 • diabetici,
 • krátkozrakosť nad -4 dioptrie,
 • opakujúce sa závažné vnútroočné zápaly,
 • dlhodobá liečba kortikosteroidmi,
 • fajčenie.

Typy glaukómu:

 • primárny glaukóm s otvoreným uhlom – bezpríznakový, plazivý typ,
 • primárny glaukóm s uzavretým uhlom – glaukómový záchvat / akútny glaukóm,
 • normotenzný glaukóm – glaukóm s normálnym, resp. nižším vnútroočnám tlakom,
 • sekundárny glaukóm – zvýšenie vnútroočného tlaku ako následok iného,
 • ochorenia, po liekoch alebo po úraze,
 • vrodený a detský glaukóm.

Príznaky:

 • zvýšený vnútroočný tlak,
 • výpadok zorného poľa,
 • exkavácia papily so stratou hmoty zrakového nervu (atrofia).

Liečba

Najčastejším je primárny glaukóm s otvoreným uhlom, ktorý dlhú dobu nespôsobuje žiadne ťažkosti. Ak sa včasne diagnostikuje, dá sa veľmi dobre liečiť očnými kvapkami. Ak očné kvapky nestačia, alebo ich pacient netoleruje, nasleduje liečba laserom, tzv. SLT (Selektívna Laserová Trabekuloplastika) alebo v ďalšom kroku chirurgický zákrok.

Menej častou formou, ale o to nebezpečnejšou, je akútny glaukóm, ktorý predstavuje naliehavý prípad a ktorý môže veľmi rýchlo viesť k oslepnutiu. Býva často prvým príznakom glaukómu s úzkym, resp. uzavretým uhlom. Vyžaduje akútne ošetrenie a vo väčšine prípadov hospitalizáciu. Často sa kvôli celkovým príznakom (nevoľnosť, vracanie) môže zameniť za akútne brušné problémy.

SLT – šetrná metóda v liečbe zeleného zákalu

SLT – Selektívna Laserová Trabekuloplastika
Ide o jednoduché, ale veľmi účinné ošetrenie pomocou laserového lúča, ktoré znižuje vnútroočný tlak často spojený s ochorením glaukómom (= zelený zákal).

Vnútroočná tekutina vzniká v oku nepretržite. Jej vyvážená tvorba a odtok zaručujú zdravé podmienky pre výživu šošovky a rohovky. Ak dôjde k poruche odtoku, zvýši sa vnútroočný tlak a môže vzniknúť glaukóm s otvoreným uhlom,
ako najčastejšia forma glaukómu.

Princíp SLT metódy

Pri ošetrení metódou SLT sa využívajú krátke svetelné impulzy s veľmi nízkou energiou, ktoré selektívne zasahujú v cieľovom tkanive iba bunky obsahujúce pigment melanín. Absorbovaná energia u zasiahnutých buniek vyvoláva samovoľný zánik a pri následnom prirodzenom procese hojenia sa obnoví správna štruktúra tkaniva. Vďaka tomu sa zlepšuje filtrácia a odtok vnútroočnej tekutiny, a tým sa dosahuje zníženie vnútroočného tlaku.

SLT metóda selektívne ovplyvňuje iba bunky bohaté na melanín. Okolité bunky, ktoré neobsahujú pigment melanín, rovnako ako ostatné časti oka nereagujú na ošetrenie negatívne a nie sú deštruktívne ovplyvnené.

SLT – šetrná metóda v liečbe zeleného zákalu

Postup pri ošetrení metódou SLT
K SLT ošetreniu sa používa špeciálny laser, ktorý umožňuje generovanie impulzov zeleného svetla s dĺžkou niekoľkých nanosekúnd a minimálnou energiou.

 • Pred vlastným použitím lasera sa aplikujú očné kvapky na lokálne znecitlivenie rohovky oka.
 • Pomocou vyšetrovacieho mikroskopu a špeciálnej laserovej šošovky, ktorá sa s použitím lubrikantu priloží na rohovku oka, lekár zameria lúče laserového žiarenia na cieľové tkanivo a nasledujú jemné impulzy zeleného svetla.
 • Celý proces trvá niekoľko minút a po jeho ukončení sú pacientovi podané lieky, ako prevencia prechodného výkyvu vnútroočného tlaku po zákroku.
 • Viditeľnému zníženiu vnútroočného tlaku dochádza väčšinou medzi prvým a tretím dňom po zákroku. Vo výnimočných prípadoch sa môže efekt ošetrenia prejaviť až s odstupom štrnástich dní.
 • Váš očný lekár bude ošetrené oko sledovať počas pravidelných kontrol.
 • Zákrok technikou SLT je nebolestivý, nie je spojený so žiadnymi nežiadúcimi účinkami a robí sa ambulantne.
 • Ošetrenie nezaberie spravidla viac ako 2-5 minút.

Pre koho môže byť SLT vhodnou voľbou

Ak patríte do niektorej z uvedených kategórií, ste dobrýmikandidátmi na SLT:

 • máte pseudoexfoliačný alebo pigmentový glaukóm s otvoreným uhlom (ak si nie ste istí, spýtajte sa svojho lekára),
 • nevyhovujú Vám lieky na liečbu glaukómu, alebo máte ťažkosti s ich užívaním,
 • používate lieky na liečbu glaukómu a želáte si túto liečbu kombinovať s SLT,
 • je pre Vás komplikované užívať správne lieky (z finančných alebo iných dôvodov),
 • v minulosti ste neúspešne podstúpili ošetrenie metódou ALT (argonová laserová trabekuloplastika).

  KONTAKTUJTE NÁS

  Naši špičkoví odborníci Vám radi odpovedia na akékoľvek otázky.

  Na vstupné vyšetrenie, operáciu a kontroly sa môžete objednať telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu a elektronickej objednávky.