Vysoký očný tlak je najčastejšou príčinou glaukómu

Glaukóm, inak tiež zelený zákal, je vážne očné ochorenie, ktorého finálnym štádiom je trvalá slepota. Na jeho vzniku sa môže podieľať viacero rizikových faktorov, tým hlavným a najčastejším je vek a s ním súvisiaci vysoký očný tlak. Zákernosť tohto ochorenia tkvie v tom, že sa môže roky vyvíjať bez akýchkoľvek subjektívne vnímaných prejavov.

Zelený zákal patrí medzi vekom podmienené očné choroby. Príčina jeho vzniku doteraz nebola úplne objavená a vysvetlená a tak sa za hlavnú príčinu považuje vysoký očný tlak. Podstatou vzniku zeleného zákalu je postupné odumieranie zrakového nervu, ktorý prenáša obrazové informácie z oka do mozgu. Glaukóm nie je len jedno ochorenie, je to súhrn očných chorôb, ktoré poškodzujú zrakový nerv.

Preventívne prehliadky sú mimoriadne významné

Preventívne očné prehliadky sú dôležité v každom veku. Po 40-ke ich význam ešte narastá a každý by ich mal absolvovať minimálne raz za dva roky. Prehliadka má obzvlášť veľký význam v prípade vývinu bezpríznakových ochorení. Medzi také patrí napríklad šedý zákal, ale aj glaukóm. Rané štádiá glaukómu sú spravidla bez prejavov. Na rozdiel od šedého zákalu, pri ktorom sa výmenou šošovky pacient ochorenia zbaví úplne a natrvalo, poškodený zrakový nerv už obnoviť nemožno. Je preto mimoriadne dôležité objaviť glaukóm čo najskôr. Ak sa s liečbou začne až keď sa začnú prejavovať jeho príznaky, môže byť neskoro. Určité zrakové defekty sa vyliečiť už nepodarí.

Vysoký očný tlak je najčastejšou príčinou glaukómu

Vysoký očný tlak ako hlavný rizikový faktor

Glaukóm patrí medzi vekom podmienené očné ochorenia. Počas prirodzeného starnutia organizmu sa postupne upchávajú očné kanáliky, tzv. Schlemmove kanále, čo sťažuje odtok očného moku. Nahromadený mok vyvoláva čoraz silnejší vnútroočný tlak. Ten pôsobí na citlivé zrakové nervy, čo je príčinou ich postupného poškodzovania.

Vysoký vnútroočný tlak je hlavnou príčinou primárneho glaukómu. Ten môže byť s otvoreným alebo uzavretým uhlom. Kým glaukóm s otvoreným uhlom je menej nebezpečný a vyvíja sa spravidla dlhodobo, glaukóm s uzavretým uhlom nastupuje náhle a môže byť príčinou trvalého poškodenia nervu. Veľmi často sa prejavuje glaukómovým záchvatom, pri ktorom pacient pociťuje silnú bolesť hlavy a očí či nevoľnosť. Jeho sprievodnými javmi býva tiež rozmazané videnie i dočasná strata zraku.

Sekundárny glaukóm vzniká ako pridružený jav iného očného alebo celkového ochorenia. Vzniknúť môže napríklad ako následok krátkozrakosti, cukrovky, migrény či srdcovocievneho ochorenia.

Okrem veku aj ďalšie rizikové faktory

Vek je hlavnou a najčastejšou príčinou vzniku zeleného zákalu. Okrem jeho pôsobenia môže byť za vznikom glaukómu aj niektorý alebo viaceré z nasledovných rizikových faktorov:

 • dedičnosť – prejavuje sa najmä u malých detí, pričom glaukóm je u nich rovnako veľmi nebezpečný, nakoľko môže spôsobiť stratu zraku
 • očné aj celkové ochorenia
 • úrazy a zápaly oka
 • veľmi nízky tlak – za vznikom glaukómu je spravidla vysoký očný tlak, príčinou jeho vzniku môže byť ale aj nízky tlak
 • užívanie kortikoidov
 • syndróm studených nôh
 • zlá životospráva a nezdravý životný štýl – nadmerná konzumácia alkoholu, fajčenie, málo pohybu či vysoká miera stresu patria medzi rizikové faktory pre tvorbu zvýšeného vnútroočného tlaku. Ten môže spôsobiť tiež nadmerná fyzická záťaž, ležanie aj vypitie väčšieho množstva tekutín.

Ak spozorujete niektorý z nasledovných prejavov, nečakajte na plánovanú očnú prehliadku, ale lekára navštívte čo najskôr. Môže ísť o:

 • zúžené zorné pole a znížená schopnosť periférneho videnia
 • zvýšená citlivosť na svetlo
 • rozmazané a zahmlené videnie
 • horší zrak za tmy a šera
 • častejšie bolesti hlavy a očí, nevoľnosť

Liečba zeleného zákalu zameraná na zníženie vnútroočného tlaku

Spôsob liečby ovplyvňuje najmä druh glaukómu a rozsah poškodenia nervu. Ak sa jedná o sekundárny glaukóm, liečba je zameraná na vyriešenie primárneho očného i neočného ochorenia. Vyliečením daného ochorenia dôjde spravidla aj k vyliečeniu glaukómu.

V prípade primárneho glaukómu je liečba zameraná prioritne na zníženie vnútorného očného tlaku. To sa vykonáva štandardne tromi spôsobmi:

 • konzervatívna liečba – podávaním očných kvapiek a liekov. Využíva sa najmä, ak sa podarí zelený zákal diagnostikovať v jeho ranom štádiu.
 • laserová operácia – najčastejšie metódou SLT (selektívna laserová trabekuloplastika), ktorej princíp spočíva v krátkych zásahoch laserového lúča na špecifické tkanivá v oku. Zasiahnuté bunky vďaka energii z lasera zanikajú, čím sa zlepší odtok vnútroočnej tekutiny a zníži vnútroočný tlak. Operácia prebieha v lokálnej anestézií, trvá len niekoľko minút a je takmer bezbolestná.
 • chirurgický zákrok – dochádza k nemu vo výnimočných prípadoch, keď nezabrala konzervatívna liečba a nebol úspešný alebo nebolo možné vykonať laserovú operáciu. Zákrokom sa vytvorí umelý otvor medzi bielkom a prednou komorou oka, ktorý umožní plynulý odtok komorového moku

  KONTAKTUJTE NÁS

  Naši špičkoví odborníci Vám radi odpovedia na akékoľvek otázky.

  Na vstupné vyšetrenie, operáciu a kontroly sa môžete objednať telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu a elektronickej objednávky.