Astigmatizmus: čo je to, ako sa prejavuje a lieči?

Napriek tomu, že sa o astigmatizme nehovorí tak často ako o ostatných refrakčných vadách – krátkozrakosti či ďalekozrakosti, rovnako patrí medzi časté očné vady. Pri nízkom stupni astigmatizmu pacient nepociťuje zásadné zrakové problémy a spravidla sa v takomto prípade len sleduje, či sa nezhoršuje. Vo vyšších stupňoch je potrebné ho riešiť. Alebo sa ho zbaviť navždy.

Čo je to astigmatizmus

Astigmatizmus je typ refrakčnej chyby oka, spôsobenej zvyčajne nepravidelnosťou v tvare rohovky, čo má za následok rozmazané alebo skreslené videnie.

Pre ostré videnie je potrebné, aby sa ohnisko nachádzalo na sietnici. Ohniskom v oku nazývame bod, v ktorom sa spájajú svetelné lúče dopadajúce do oka. Rohovka zdravého oka má pravidelný tvar pripomínajúci malú pingpongovú loptičku. Ak má rohovka nepravidelný tvar, ak sa skôr podobá na „šišku“ – loptu pre americký futbal, vtedy sú lúče lámu rôznymi smermi. Nespájajú sa tak v jednom bode, v jednom ohnisku, ale vzniká viacero ohnísk, výsledkom čoho je astigmatizmus.

Ak by sme mali porovnať astigmatizmus s krátkozrakosťou a ďalekozrakosťou, rozdiel je práve v spomínaných ohniskách. V ďalekozrakom aj krátkozrakom oku vzniká jedno ohnisko, je však posunuté pred sietnicu (krátkozrakosť) alebo za sietnicu (ďalekozrakosť). V astigmatizme, ako už bolo spomenuté, vzniká viacero ohnísk. Rozsah poškodenia zraku pri krátkozrakosti a ďalekozrakosti sa udáva v dioptriách, pri astigmatizme v cylindroch.

Astigmatizmus: čo je to, ako sa prejavuje a lieči?

Druhy astigmatizmu

Z hľadiska miesta vzniku rozlišujeme:

 • rohovkový, ktorý je najčastejším typom astigmatizmu
 • šošovkový
 • sietnicový

Z hľadiska tvaru rohovky môže ísť o:

 • pravidelný, so šiškovitým tvarom rohovky, ktorý je najrozšírenejší
 • nepravidelný, pri ktorom je tvar rohovky ovplyvnený úrazmi alebo inými očnými aj neočnými chorobami

Podobné symptómy ako pri ostatných refrakčných chybách

Astigmatizmus, podobne ako krátkozrakosť, ďalekozrakosť aj presbyopia, sa môže prejavovať rôznymi symptómami. Medzi najčastejšie patria:

 • rozmazané videnie
 • zahmlené videnie
 • skreslený obraz
 • bolesti hlavy a očí

Na rozdiel od ostatných refrakčných vád je pre astigmatizmus typické tiež problematické rozoznávanie číslic či písmen.

Príčiny vzniku astigmatizmu

Astigmatizmus najčastejšie vzniká už pri narodení a neskôr sa môže zhoršovať. Okrem dedičnosti môže vzniknúť aj ako vedľajší jav pri:

 • úrazoch oka
 • očných zápaloch
 • operáciách oka
 • keratokonuse, katarakte či iných očných ochoreniach

Zvyčajne sa vyskytuje v kombinácii s krátkozrakosťou alebo ďalekozrakosťou a dá sa ľahko diagnostikovať jednoduchým očným vyšetrením.

Možnosti korekcie a liečby astigmatizmu

Mierny stupeň astigmatizmu spravidla nepredstavuje pre pacienta zrakový problém. Nepristupuje sa k liečbe, len je pravidelne sledovaný jeho vývoj. Ak sa však stav zhorší, začne pacient vnímať zhoršenie zrakovej ostrosti a ďalšie príznaky, ktoré už môžu byť nielen nepohodlné, ale aj obmedzujúce pri jeho bežných činnostiach, v práci aj pri športovaní. V tomto prípade očný lekár predpíše okuliare alebo kontaktné šošovky s torickými šošovkami. Tie korigujú zrak, podobne ako dioptrické korekčné pomôcky. Existuje aj možnosť zbaviť sa astigmatizmu a korekčných pomôcok navždy. Laserovou operáciou očí korekciou rohovky je možné vyliečiť krátkozrakosť, ďalekozrakosť aj astigmatizmus.

Medzi najmodernejšie metódy patria femtolaserové bezbolestné operácie s minimálnym rizikom vzniku pooperačných komplikácií CLEAR a ReLEx SMILE 3D, ktoré pacientovi umožňujú návrat k bežným činnostiam a s výborným zrakom už na ďalší deň po zákroku. Jednou operáciou je možné zbaviť sa astigmatizmu aj krátkozrakosti. V prípade, že trpíte ďalekozrakosťou, odporučiť môžeme metódu Z – Lasik, ktorá kombinuje použitie excimerového aj femtosekundového lasera a taktiež sa vyznačuje bezbolestnosťou a rýchlou rekonvalescenciou.

  KONTAKTUJTE NÁS

  Naši špičkoví odborníci Vám radi odpovedia na akékoľvek otázky.

  Na vstupné vyšetrenie, operáciu a kontroly sa môžete objednať telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu a elektronickej objednávky.