Makulárna degenerácia

Makulárna degenerácia je ochorenie, ktoré postihuje sietnicu a spôsobuje stratu centrálneho videnia. Najčastejšie postihnutí bývajú starší pacienti, u ktorých vedie niekedy až ku strate zraku. Jej postup býva u rôznych ľudí rôzne rýchly. Ochorenie väčšinou postihuje sietnicu len na jednom oku, druhé býva zasiahnuté v priebehu niekoľkých rokov.

Ochorenie má dve formy – suchú a vlhkú. Suchá forma spôsobuje atrofiu pigmentového epitelu sietnice a fotoreceptorov, pričom zhoršovanie zraku prebieha relatívne pomaly. Táto forma sa diagnostikuje u 90 % postihnutých makulárnou degeneráciou, ale len u 12 – 21 % spôsobuje závažnú poruchu zraku. V prípade vlhkej formy ochorenia dochádza k prerastaniu novovytvorených ciev pod sietnicu, čo spôsobuje presakovanie a krvácanie do sietnice a pod sietnicu, opuch sietnice, prípadne jej odlúčenie. Postihuje len asi 10 % chorých s makulárnou degeneráciou a má pomerne rýchly až dramatický priebeh. Vo vyspelých krajinách býva najčastejšou príčinou praktickej slepoty u ľudí vo veku nad 55 rokov. Medzi rizikové faktory patrí vek, genetické vplyvy, pohlavie (viac sa objavuje u žien), kardiovaskulárne ochorenia, cukrovka, fajčenie a zlá životospráva.

Makulárna degenerácia

Príznaky ochorenia

Makulárnu degeneráciu nesprevádzajú bolestivé príznaky. Jediné, čo pri vlhkej forme ochorenia pacient vníma, je strata schopnosti čítať a rozpoznávať farby a sivé tiene alebo čierne škvrnky v centrálnej časti zorného poľa. Ľudia môžu mať často problémy so sledovaním televízie alebo dokonca s rozpoznávaním tvárí. Pri týchto všetkých príznakoch ostáva periférne videnie neporušené. Spôsobuje to fakt, že makulárna degenerácia poškodzuje najmä centrálnu časť sietnice, tzv. makulu, ktorá je zodpovedná za zobrazovanie detailov v strede zorného poľa.
Pri suchej forme ochorenia pacienti trpia rozmazaným videním, zhoršeným videním v tme alebo pri súmraku, majú zhoršenú schopnosť zaostrenia. Tieto príznaky môžu viesť až k celkovému výpadku zorného poľa.

Možnosti liečby

Suchá forma makulárnej degenerácie nie je v súčasnosti liečiteľná. Preto je nesmierne dôležité absolvovať preventívne prehliadky a zachytiť nástup tejto choroby včas, kedy sa ešte dá zastaviť zhoršovanie zraku. Lekári takisto odporúčajú doplnky výživy s obsahom luteínu, vitamínu E a zinku.
Vlhkú formu ochorenia možno zachytiť a účinne zastaviť bez nutnosti absolvovania operačného zákroku. Bezbolestným aplikovaním injekcií do znecitliveného oka sa väčšine pacientov stabilizuje očná vada a ďalej sa nezhoršuje, u časti pacientov dochádza dokonca ku zlepšeniu zrakovej ostrosti.

    KONTAKTUJTE NÁS

    Naši špičkoví odborníci Vám radi odpovedia na akékoľvek otázky.

    Na vstupné vyšetrenie, operáciu a kontroly sa môžete objednať telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu a elektronickej objednávky.